Regler

Vis diskresjon med hensyn til andres identitet, preferanser og hva andre foretar seg

 • All BDSM-aktivitet krever samtykke fra alle involverte parter
 • Respekter et nei, intimsoner og personlige grenser
 • Ikke prøv å overtale eller press 
 • Ja til en ting betyr ikke samtykke til andre ting
 • Samtykke i dag er ikke automatisk samtykke i morgen
 • Dominante og submissive er likeverdige frem til noe annet er avtalt
 • Respekter andres aktivitet. Deltagelse både fysisk og verbalt krever invitasjon
 • Vi er et miljø hvor mange kjenner hverandre godt og på forhånd har avklart grenser. Ikke anta at du har lov fordi noen andre har lov. Spør alltid

Husk kodeordene:
Rosa: Sjekk inn med partner før lek eventuelt fortsetter
Rødt: Stopp all aktivitet. Sett dere ned og snakk om hva som var feil og bidra til å skilles som gode venner

 • Det er lov å spørre om alt men respekter at alle kanskje ikke ønsker å svare
 • Alkohol kan medbringes og leveres i baren. Husk måtehold. Dersom du er tydelig beruset kan du bli vist bort fra treffet
 • Når det kommer nye medlemmer: Vis hensyn å gi dem en sjanse til å bli husvarme
 • Snakk mye sammen og bli fortrolig med hverandres grenser før du kaster deg i gang med BDSM-aktivitet
 • Opplever du noe negativt så prøv å ta det opp der og da med arrangementsansvarlig. Negative ting løses oftest best når alle involverte er til stede.
 • Hjelp til med å holde det rent og ryddig.
 • Følg Norsk lov. Bruk sunn fornuft. Ikke opptre skremmende. Ikke opptre creepy.