Aktivitet

Vi har eget lokale kalt SMuget som er rigget opp for både sosialisering og lek. Foreningen holder et høyt aktivitetsnivå som inkluderer:

  • Onsdagsklubben er vår faste samling på SMuget hver uke hvor nye også kan bli med
  • Vi har en stor medlemsfest hver måned
  • Sporadiske kafetreff i både Aust og Vest
  • Workshops, temakvelder, hyttetur og mer