Subspace:
Et endorfinkick som oppleves som en slags transetilstand eller «rus» som masochister og underdanige kan komme i under intens SM-lek. Mange masochister og underdanige ser på subspace som det maksimale klimaks under leken.