Nålelek:
På engelsk: Needle-play. SM-lek med nåler. Midlertidig piercing med sterile nåler av varierende tykkelse. Brukes av og til som en mer ekstrem del av sanselek.