Gammeldags oppdragelse:
Er å gi eller få straff (ofte, men ikke nødvendigvis: spanking eller korporlig avstraffelse) for at den som straffes har mislyktes med noe eller har gjort noe «galt».Ofte forbundet med ris eller bruk av cane(stokk/pinne).