Edge-play:
Må ikke å forveksles med «edging» (som betyr å bringe noen til kanten av orgasmen og stoppe like før de oppnår den, for å gi dem en kraftigere orgasme til slutt). «Edge-play» betyr å ta lek til kanten av dine fysiske og/eller psykiske grenser. «Edge-play» er forbundet med risiko og krever en del kunnskap om både forberedelse, utførelse og skade-begrensning/lindring (hvilket forberedelser og tiltak som må gjøre dersom noe skulle gå galt).