Dungeon:
Fangehull på Norsk. Brukes ofte som betegnelse på et eget rom som er innredet til SM og brukes til SM-aktivitet.