Dom:
Forkortelse brukt for å beskrive en dominant mann.