Breath play (puste-lek):

Lek der den ene parten får begrenset muligheten til å puste, enten ved bruk av maske eller ved at han eller hun får holdt noe foran munnen og nesa. Kan også utføres i form av kveling (choking). Breath play kan gi en rus-følelse hos den underdanige, men kan være farlig, og kategoriseres derfor som ‘Edge-play må utføres med stor forsiktighet.